LOEFFEN TUIN & INTERIEUR DECORATIES
Bloemen & Planten
Interieur & decoraties
Oud-Hollandse
snoepwinkel
Carnavals- &
feestartikelen

Disclaimer

De website van Loeffen Tuin & Interieur Decoraties en de meeste onderdelen zijn eigendom van Loeffen Tuin & Interieur Decoraties. Het is niet toegestaan (een deel van) deze site over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te verspreiden of openbaar te maken zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Loeffen Tuin & Interieur Decoraties.

De informatie op deze website wordt met zorg samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat deze informatie onvolledig is en/of onjuistheden bevat. Loeffen Tuin & Interieur Decoraties sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit het gebruik van deze website. Alle informatie op deze website kan ieder moment zonder nadere kennisgeving worden gewijzigd.

Loeffen Tuin & Interieur Decoraties

Heumenseweg 28
6603 CZ Wijchen
024 - 642 23 83
info@loeffenbloemdeco.nl